*AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VIVENDA*

 

O Instituto Galego de Vivenda ven de publicar esta subvención para a adquisicion de vivenda no rural:

 

✅ Os beneficiarios deben ser menores de 36 anos

 

✅ Para vivendas construidas, independientemente da antigüedade

 

✅ Para vivendas ata 120.000€ de valor, sen gastos nen tributos.

 

✅ O beneficiario ou beneficiarios da unidade familiar deben estar empadroado na vivenda adquirida

 

✅ Ter suscrito a partir da data sinalada na convocatoria un contrato privado ou público da adquisición da vivenda.

 

Dispoñen de toda a información na ligazón que inclúo a continuación.

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=VI435A