• DIRIXIDO AOS VECIÑOS/AS DO CONCELLO MAIORES DE IDADE 
  • DURACIÓN DA ACTIVIDADE: 6 MESES. 
  • INICIO: MÉRCORES 8 DE NOVEMBRO ATA FINAIS DE MAIO DO 2024. 

 

  • INSCRICIÓN 

PRAZO: do 16 outubro ó 2 de novembro. 

MEDIANTE FORMULARIO DE INSCRICIÓN E LIQUIDACIÓN dispoñibles nas oficinas do concello e na web www.toen.es 

O pagamento da taxa de 50€ realizarase mediante transferencia ou ingreso nas contas facilitadas no modelo de liquidación. 

 

  • HORARIO 

TOÉN (LOCAL SOCIAL)………….MÉRCORES………………..………. 16:00 a 18:00h.