Todos temos a obriga de coidar no posible o noso entorno, e por este motivo, o Concello de Toén deixará de utilizar herbicida nos nosos núcleos de poboación de forma inmediata.