SETAS E CASTAÑAS
  • DATA: 07/11/2023
  • HORA: 16:30 A 19:00
  • LUGAR DE IMPARTICIÓN: Local Social Alongos
  • TELÉFONO PARA INSCRIPCIÓNS: 988261074

CONSERVACIÓN DE PESCADOS
  • DATA: 02/11/2023
  • HORA: 16:30 A 19:00
  •  LUGAR DE IMPARTICIÓN: Casa da Cultura (Moreiras)
  • TELÉFONO PARA INSCRIPCIÓNS: 988261074

INSCRIPCIÓNS ENTRE O 16 E O 26 DE OUTUBRO