O Concello de Toén vén de recibir unha subvención de AUGAS DE GALICIA por importe de 47.868,88 €, ao abeiro da Resolución do 12 de marzo de 2021 pola que se aprobación as bases reguladoras para a concesión de subvencións a concellos, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á execución de obras de abastecemento, saneamento e depuración, financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativa Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021, para a execución do proxecto MELLORA NA REDE DE ABASTECEMENTO E DEPÓSITO DE ALONGOS.

 

O dito investimento está financiado como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19.