DATA DE INICIO:

  • TOÉN – 4 de marzo
  • MOREIRAS – 1 de marzo
    XESTOSA- 1 de marzo

LUGAR DE INSCRICIÓN: Concello de Toén

DURACIÓN:

  • 11 sesións entre marzo e maio e 10 sesións entre setembro e decembro en Toén e Moreiras
  • 11 sesións entre marzo e maio en Xestosa

PRAZO DE INSCRICIÓN: ata o martes 27 de febreiro

CUSTO: Toén e Moreiras 20€ e Xestosa 10€

O PAGAMENTO DA TAXA REALIZARASE MEDIANTE INGRESO OU TRANSFERENCIA NAS CONTAS FACILITADAS NO MODELO DE LIQUIDACIÓN

HORARIO

  • TOÉN Luns de 16:30h a 18:00 h no Local Social
  • XESTOSA Venres de 16:00 a 17:30 h no Local Social
  • MOREIRAS Venres de 18:00h a 19:30 h na Casa da Cultura