Aberto o plazo para presentación de solicitudes de explotación do bar da piscina en temporada de verán.

Toda a información no seguinte documento:

Bar da piscina

**Hai un erro na cláusula quinta. A duración do contrato é do 23.06.23 ó 03.09.23

Será correxido no prego adecuadamente.