29 Ha dispoñibles para a explotación de gando en extensivo (vacún ou porcino) ou cultivo de frutais ou grao.

As Aldeas Modelo son unha aposta da Consellería de Medio Rural e os Concellos para recuperar e poñer en producción terreos en estado de abandono:

▪︎ Protexemos do lume o núcleo de poboación

▪︎ Os propietarios dos terreos perciben un rendemento polo aluguer, e sobre todo evitan ter que limpar as parcelas cada ano

▪︎ Ofrecemos unha oportunidade de negocio a unha familia ou empresa para que poda vivir do rural a menos de 15 minutos de Ourense.

A Consellería de Medio Rural fai a inversión completa para entregar a Aldea Modelo completamente pechada, e coas instalacións precisas para a explotación según o proxecto que resulte gañador.
Inversións superiores aos 120.000€ das que se beneficiará o proxecto gañador.

Anuncio.